Οι γυναίκες ζουν 5,5 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες στην Ευρώπη - Mellon Green

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 5,5 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής. Στην Ελλάδα, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής καταγράφεται στην Ήπειρο 82,7 έτη), στο Βόρειο Αιγαίο (82,3 έτη) και στην Κρήτη (81,7 έτη).

VIDEOS Δείτε περισσότερα