Φορολογική δήλωση: Πώς μπορεί να μειωθεί ο πρόσθετος φόρος

Φοροελαφρύνσεις αλλά και απαλλαγές κρύβουν οι κωδικοί του φετινού Ε1, εάν οι φορολογούμενοι τους συμπληρώσουν σωστά.

Ανέβηκε στις 27/05/2023 19:10