Ένα Πρόγραμμα στην Καβάλα Θέλει να «Αναμορφώσει» τους Δράστες Ενδοοικογενειακής Βίας - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Ινστιτούτο «ΒΙΑ ΣΤΟΠ» επιχειρεί να αναμορφώσει δράστες ενδοοικογενειακής βίας μέσω πολυετών θεραπευτικών προγραμμάτων στην Καβάλα.

VIDEOS Δείτε περισσότερα