Η επιτροπή που θα εκπονήσει το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μια νεοσύστατη ομάδα επιστημόνων και καθηγητών θα διαχειριστεί το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης.

VIDEOS Δείτε περισσότερα