Quantcast

EU GROWTHΈργα με συγχρηματοδότηση της ΕΕ που “άλλαξαν την Ελλάδα”

Κομβικής σημασίας υποδομές, στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, παροχή εφοδίων στην νέα γενιά, υποβοήθηση επενδύσεων και βελτίωση της ποιότητας ζωής...με την “σφραγίδα” της Ένωσης.

Growht15 Νοεμβρίου 2019 21:20
Έργα με συγχρηματοδότηση της ΕΕ που “άλλαξαν την Ελλάδα”

Τριάντα χρόνια που άλλαξαν την εικόνα της Ελλάδας. Έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βοήθησαν την οικονομική ανάπτυξη, βελτίωσαν την καθημερινότητά μας, που ώθησαν τη χώρα στον 21ο αιώνα.

Τα έργα αυτά, από μεγάλες υποδομές με προϋπολογισμό δισεκατομμυρίων ευρώ, μέχρι μικρές στοχευμένες παρεμβάσεις, εντάσσονται στην Πολιτική Συνοχής, που είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ. Στοχεύει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της EE για να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Σκοπός της είναι η μείωση των σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που παρατηρούνται μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Η καταπολέμηση των ανισοτήτων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ακρογωνιαίων λίθων του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.

Growth - Γενικό κείμενο - φωτό

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την έναρξη των σημαντικών αυτών πρωτοβουλιών της ΕΕ, ο ANT1 μετέχει στο ενημερωτικό πρόγραμμα για τις Πολιτικές Συνοχής, παρουσιάζοντας μέσα από το Ant1news.gr/growth και την τηλεόραση του ΑNT1, τα τριάντα σημαντικότερα έργα που έγιναν στην Ελλάδα, με έμφαση στο πώς βελτίωσαν τη ζωή των πολιτών, μέσα από ανθρώπινες ιστορίες που καταγράφονται σε βίντεο, αλλά και με την επιστημονική στήριξη του ΕΛΙΑΜΕΠ, που συνέταξε ειδική μελέτη για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών.

Η επιλογή των έργων που παρουσιάζονται έγινε με πολλαπλά κριτήρια: το ύψος του προϋπολογισμού, τη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα, τη φύση της παρέμβασης, ενώ καλύπτονται όλοι οι κλάδοι: υποδομές, μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, καινοτομία και τεχνολογία, ψηφιακή σύγκλιση, αγροτική ανάπτυξη, πολιτισμός, τουρισμός, έργα μικρότερης κλίμακας με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Πολιτική Συνοχής υλοποιείται μέσω τριών βασικών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (European Regional Development Fund - EDRF), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - ΕΚΤ (European Social Fund - EFS), και του Ταμείου Συνοχής (Cohesion Fund).

Πιο συγκεκριμένα:

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της περιφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, επενδύοντας σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί, επίσης, και έργα διασυνοριακής συνεργασίας.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση. Παράλληλα, ενισχύει τα μη-προνομιούχα άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Το Ταμείο Συνοχής - ΤΣ (Cohesion Fund - CF) χρηματοδοτεί έργα στους τομείς των μεταφορών, επενδύει στο περιβάλλον και στην πράσινη ανάπτυξη, στοχεύοντας στα κράτη - μέλη των οποίων το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι λιγότερο από 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επιδιώκοντας να μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι καθαρές εισροές της Ελλάδας για την περίοδο 1981-2016 υπολογίζονται στα 118,3 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) ή σε 209,1 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2009. Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας μία απλούστερη μέθοδο, κατά την οποία το σύνολο των συνεισφορών μιας χώρας στον προϋπολογισμό της ΕΕ αφαιρείται από τις εισροές της (απολήψεις), και το τελικό αποτέλεσμα αποδίδει την καθαρή θέση (πλεονασματική ή ελλειμματική), η καθαρή θέση της χώρας υπολογίζεται στα 128,2 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 230,8 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2009.

Growth - Γενικό κείμενο - φωτό

H Πολιτική Συνοχής είναι μία πολιτική που εξελίχθηκε και αναδιαμορφώθηκε στη διάρκεια των ετών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εκάστοτε περιόδου. Πάντα, όμως, ο πρωταρχικός της προσανατολισμός ήταν η επίτευξη της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, στη βάση της θεμελιώδους ευρωπαϊκής αξίας της αλληλεγγύης.

Διαβάστε εδώ την Ειδική Μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ:

EU GROWTH Photo Gallery