Τεχνολογία - Επιστήμη

29 Νοεμβρίου 2022 16:30 Τελευταία ενημέρωση : 29 Νοεμβρίου 2022 16:31

Κορονοϊός - Όμικρον: Τα κρούσματα των νέων υποπαραλλαγών στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το...

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Κορονοϊός - Όμικρον: Τα κρούσματα των νέων υποπαραλλαγών στην Ελλάδα
-


Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, αλλά και την αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ αναφέρει: 

"Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα για 717 επιπλέον δείγματα σε σχέση με την τελευταία αναφορά. Σε όλα τα δείγματα αναγνωρίστηκε στέλεχος Omicron.
Στο Διάγραμμα 10 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας εμφάνισης των βασικών υπο-παραλλαγών του στελέχους Omicron από την 47 εβδομάδα του 2021 μέχρι και την εβδομάδα 46 του 2022. Από την εβδομάδα 36 και μετά, το στέλεχος BA.2 παρουσιάζει αύξηση, ενώ το ΒΑ.5 σχετική μείωση. Παρόλα αυτά, το στέλεχος ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι το συχνότερα αναγνωριζόμενο. Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη των υπο-παραλλαγών του στελέχους ΒΑ.5, την εβδομάδα 39 εμφανίστηκε η υπο-παραλλαγή ΒQ.1 και εν συνεχεία η BQ.1.1., η οποία παρουσιάζει σχετική αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υποπαραλλαγες του στελέχους ΒΑ.5.

Η σχετική συχνότητα των υπο-παραλλαγών του στελέχους ΒΑ.2, συμπεριλαμβανομένης της υποπαραλλαγής ενδιαφέροντος BA.2.75, παραμένει στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα. Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Παρουσιάζονται τα δεδομένα για τις 4 εβδομάδες προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά (21 Νοεμβρίου 2022)."
κορονοϊός - παραλλαγές

Η εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ