Οικονομία

22 Ιουνίου 2019 15:22

Μειωμένο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τις 120 δόσεις

Text to Speech

Χαμηλή η προσφυγή στη ρύθμιση των οφειλών για τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς την Εφορία.

Μειωμένο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τις 120 δόσεις

Εξαιρετικά περιορισμένο είναι το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που χρωστούν στην Εφορία για ένταξή του στη ρύθμιση των οφειλών με τις 120 δόσεις.

Ο αριθμός των δόσεων για τις επιχειρήσεις είναι το πολύ μέχρι 36 δόσεις, αριθμός πολύ περιορισμένος, με αποτέλεσμα οι δόσεις που προκύπτουν να είναι υψηλές και οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν.

Έτσι, αναλογικά με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλότερος.

Βάσει των προβλέψεων της ρύθμισης, οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος του 2018 σε έως 24 δόσεις.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οφειλών, όπως για παράδειγμα τα φορολογικά πρόστιμα και οι έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί σε έως 36. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχήμα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο καθώς η πάγια ρύθμιση οφειλών προσφέρει 12 δόσεις και σε περιπτώσεις έκτακτων φορολογικών οφειλών προσφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 24 δόσεις.

Ουσιαστικά η νέα ρύθμιση απλώς προσέθεσε έως 12 επιπλέον δόσεις στην υφιστάμενη ρύθμιση. Ο λόγος που το υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε περισσότερες δόσεις είναι, όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη, ότι στις περιπτώσεις που η οφειλή είναι μεγάλη και η επιχείρηση είναι βιώσιμη μπορεί να γίνει ακόμη και κούρεμα οφειλής μέσω της ρύθμισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων (ή έως 36 για τις επιχειρήσεις) προσεγγίσει τα 120.000, αλλά οι επιχειρήσεις δεν είναι ούτε το 20% από αυτά. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ένταξης στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στο υπουργείο Οικονομικών αισιοδοξούν ότι όσο περνά ο καιρός και πλησιάζουμε προς το τελικό χρονικό όριο ένταξης στη ρύθμιση, τόσο θα αυξάνεται και η "προσέλευση" των οφειλετών, φυσικών και νομικών προσώπων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ