Γενικά

20 Σεπτεμβρίου 2015 19:54

Πως ψήφισαν οι Έλληνες

Text to Speech

Τα κριτήρια ψήφου, η ψήφος κατά φύλο και ηλικία καθώς και κατά επάγγελμα.

Πως ψήφισαν οι Έλληνες

Από την ποιοτική ανάλυση των δημοσκοπικών ευρημάτων προκύπτει ότι η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ άγγιξε το 70% (συγκεκριμένα 69,9%), ενώ η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ έφθασε το 88,6%.

Οι μετακινήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία είναι 7,9%, ενώ η αντίστροφη μετακίνηση, από τη ΝΔ στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 3,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί μετακίνηση υποστηρικτών του και προς τη Λαϊκή Ενότητα, που έφθασε στο 6,0%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τη μεγαλύτερη δύναμή του στις γυναίκες (ποσοστό 36%), ενώ η ΝΔ στους άνδρες (ποσοστό 30%). Ως προς τις ηλικίες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή στην ηλικιακή ομάδα 18-24 (ποσοστό 37,3%), ενώ η ΝΔ αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων του στην ομάδα άνω των 55 ετών.

Ως προς την κατανομή των ψηφοφόρων κατά θέση στην απασχόληση, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 30% μεταξύ των αγροτών (ποσοστό 30,7%), των μισθωτών του ιδιωτικού (33,5%) και δημόσιου τομέα (33,9%), των ανέργων (39%) και των φοιτητών (ποσοστό 34,3%), ενώ η ΝΔ αντλεί δυνάμεις μεταξύ νοικοκυρών (36,3) και συνταξιούχων (39%).

      

Κριτήρια ψήφου

Exit Poll - Metron Analysis - κάρτα6

Ψήφος κατά φύλο και ηλικία

Exit Poll - Metron Analysis - κάρτα3

Ψήφος κατά θέση στην απασχόληση

Exit Poll - Metron Analysis - κάρτα4

Χρόνος απόφασης ψήφου

Exit Poll - Metron Analysis - κάρτα5

Συσπειρώσεις - βασικές μετακινήσεις  

Exit Poll - Metron Analysis - κάρτα2 

VIDEO