Quantcast

Οικονομία

24 Νοεμβρίου 2021 08:22

Μειωμένα ενοίκια: Μπαράζ ελέγχων για παράνομες ενισχύσεις

Διάβασέ μου το...

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ παράλογες αυξήσεις ενοικίων εν μέσω πανδημίας, με ανάλογη εκτόξευση της αποζημίωσης για τους ιδιοκτήτες.

Μειωμένα ενοίκια: Μπαράζ ελέγχων για παράνομες ενισχύσεις

Ανοίγει ο «φάκελος» επιστροφής αποζημιώσεων που δόθηκαν σε εκμισθωτές ενώ δεν τη δικαιούνταν. Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσδιορίζει τη διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021 στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι για τους συγκεκριμένους μήνες προβλέπονταν η απαλλαγή έως και 100% του ενοικίου και η καταβολή αποζημίωσης από το δημόσιο στους ιδιοκτήτες έφτανε έως και το 80% του ενοικίου.

Η διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμένων ποσών διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του υπουργείου Οικονομικών, βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ. Μετά τις διασταυρώσεις, η ΑΑΔΕ δημιουργεί και αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών τα εξής στοιχεία:

  • (α) αναλυτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς και
  • (β) συγκεντρωτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των ως άνω υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.

Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

Η ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων δύναται να πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α.1209/2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 4053), με φορέα τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη από ελέγχους που πραγματοποίησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ για αποζημιώσεις Covid σε ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου, εν μέσω πανδημίας, οι ιδιοκτήτες δήλωσαν υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις μισθωμάτων στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Για παράδειγμα, ενοίκιο που ξαφνικά αυξήθηκε από 800 σε 1.800, ο ενοικιαστής είχε 100% απαλλαγή και ούτως ή άλλως δεν πλήρωνε τίποτε. Αλλά ο ιδιοκτήτης είχε όφελος 80% του ενοικίου που το κάλυπτε το Κράτος. Το όφελος για αυτόν αυξήθηκε από 640 ευρώ στα 1.440 ευρώ τον μήνα, που είναι και πλήρως αφορολόγητα (πρόσθετο όφελος 15% τουλάχιστον για τον εκμισθωτή).

Άλλες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν λάθη ή διάφορες μορφές «απάτης» ήταν:

  • Να μην υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή / συζύγου.
  • Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου να είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στον νόμο.
  • Να έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση.
  • Να έχει λυθεί η μίσθωση.
  • Ο εκμισθωτής να έχει αποβιώσει.
  • Ο εκμισθωτής να μην έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μπάιντεν προσκάλεσε 110 χώρες στη Ψηφιακή Σύνοδο για τη Δημοκρατία

Κακοκαιρία στην Αττική: δεκάδες απεγκλωβισμοί πολιτών από την Πυροσβεστική

Τηλεργασία – Υπουργείο Εργασίας: αποζημίωση για όσους δουλεύουν από το σπίτι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ