Τραπεζικά προϊόντα

06 Ιουλίου 2018 19:47

Νέα συνεργασία της Alpha Bank με την ΕΤΕπ

Text to Speech

Το πρόγραμμα αφορά την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Νέα συνεργασία της Alpha Bank με την ΕΤΕπ

Η Alpha Bank και η Alpha Leasing προχώρησαν σε νέα συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό τη χρηματοδότηση από την Alpha Leasing, μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως, με προνομιακούς όρους τιμολογήσεως.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, η εν λόγω συναλλαγή, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές στους Πελάτες – Επιχειρήσεις του Ομίλου Alpha Bank και ενισχύει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία με την ΕΤΕπ.

Η Alpha Leasing εμπλουτίζει τις επιλογές χρηματοδοτικής μισθώσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και ακινήτων που προσφέρει, παρέχοντας προνομιακούς όρους στους Πελάτες της και διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των εργασιών τους. Η νέα σύμβαση συνεργασίας περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων “∆εξιότητες και Θέσεις Απασχολήσεως – Επενδύσεις για τους Νέους”, μέσω της οποίας παρέχονται επιπλέον οικονομικά κίνητρα στις Επιχειρήσεις, προκειμένου να προσλάβουν νέους εργαζομένους, ηλικίας έως 25 ετών.

"Η επέκταση της συνεργασίας του Ομίλου Alpha Bank με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω της ανωτέρω συναλλαγής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διευρύνει τις επιλογές των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών στους Πελάτες. Παράλληλα, η ΕΤΕπ συμβάλλει στην επίτευξη του διαχρονικού στόχου του Ομίλου Alpha Bank για εμπλουτισμό των πιστοδοτικών προϊόντων που προσφέρει στους Πελάτες του, με καινοτόμες, ευέλικτες και ανταγωνιστικές λύσεις", επισημαίνει η τράπεζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO