Γενικά

03 Αυγούστου 2015 17:33

Αναστολή λειτουργίας 8 καταστημάτων λόγω φορολογικών παραβάσεων

Text to Speech

Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως σε μη έκδοση αποδείξεων, καθώς και σε παρεμπόδιση ελέγχων με στόχο τη ματαίωσή τους.

Αναστολή λειτουργίας 8 καταστημάτων λόγω φορολογικών παραβάσεων

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου έτους 2015 και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της συμμόρφωσης, προέβη, με αποφάσεις της, στην αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς και υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις κατά τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως σε παρεμπόδιση του ελέγχου με αποτέλεσμα να ματαιωθεί ο περαιτέρω έλεγχος, σε μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, σε μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, κ.ά.

Η διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων, που επιβάλλεται με τις αποφάσεις, κυμαίνεται μεταξύ των 5 έως 30 ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αναστολής αφορούν τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι, προς περαιτέρω διερεύνηση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση φορολογικών ελέγχων και παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. για τη σωστή διενέργειά τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO